Wednesday, July 23, 2008

אירוע מוצלח של השקת ספרה של גאולה כהן

הנוכחים באולם
גם הבן צחי, ח"כ צחי הנגבי, יו" ועדת חוץ ובטחון, הגיעגאולה כהן מלווה בראש המרכז הרצי מקובמירי מס, מבית הוצאת ראבון מס, נושאת דבריםאחדים מן האורחים

No comments: