Wednesday, July 23, 2008

אירוע מוצלח של השקת ספרה של גאולה כהן

הנוכחים באולם




גם הבן צחי, ח"כ צחי הנגבי, יו" ועדת חוץ ובטחון, הגיע



גאולה כהן מלווה בראש המרכז הרצי מקוב



מירי מס, מבית הוצאת ראבון מס, נושאת דברים



אחדים מן האורחים

No comments: