Saturday, May 14, 2011

מפת מבצעים של ארגוני המחתרות בירושלים

הופיעה "מפת המבצעים של המחתרות בירושלים 1920 – 1948"

המפה היא יוזמה של מרכז מורשת מנחם בגין ובה 170 פעולות אשר בוצעו בידי ארגוני המחתרות השונים בירושלים בתקופה שבין 1920 עד 1948. ישראל מידד היה האחראי על התחקיר והכתיבה.

המפה הצבעונית כוללת, בשני צדדיה, גם מפת העיר השלמה וגם הגדלה של מרכז העיר והמבצעים מסומנים בה. במקרא - רישום של כל פעולה בסדר כרונולוגי יחד עם תאריך הפעולה, הארגון המבצע, מקום הפעולה ותיאור תמציתי של הפעולה ותוצאותיה. בנוסף, יש מבוא, מסלול סיור מוצע ותיאור מפורט יותר של שש פעולות שנבחרו כדוגמאות [כולל מלון המלך דוד, פיצוץ תחנת הרכבת, ההתנקשות בשוטר וילקין, דיר יאסין, פלוגת בית"ר בעיר העתיקה וההתנקשות בקצין ברוס], וכן, תמונות וקטעי עיתונות.

העטיפה:


חלק מהמפה

 
^

No comments: