Wednesday, August 18, 2010

זכרונות מההפצצה בשנת 1981

איתן בן אליהו | גבולות האחריות

ב-10 במאי 1981 עסקו טייסי חיל האוויר בהכנות אחרונות להמראה לתקיפת הכור העיראקי. אך אז החליט ראש הממשלה ושר הביטחון, מנחם בגין, לבטל את המשימה. לידי בגין הגיע מכתבו של ראש האופוזיציה, שמעון פרס, שהסתייג מהפעולה. אם הידיעה דלפה לפרס, חשב בגין, היא עלולה להגיע גם לאויב. תאריך אפשרי אחר היה 31 במאי, אך הואיל וב-4 ביוני היתה אמורה להיערך פסגת בגין-סאדאת בשארם א-שייח, נדחתה הפעולה ל-7 ביוני כדי למנוע פגיעה בה. בגין השתמש בסמכותו, על סף ביצוע פעולה צבאית, כדי לקבוע האם לבצע אותה.

בעדותו בוועדת טירקל דיבר שר הביטחון, אהוד ברק, על ההבדל בין ה"מה" שקובע הדרג המדיני ל"איך" השמור לדרג הצבאי. למעשה, עד היום לא נמצאה נוסחה שתגדיר כראוי את היחסים בין שני הדרגים. בהגדרה של "מה" ו"איך" יש ניסיון למתוח קו מפריד ברור בין שתי הסמכויות, אולם השאלה החשובה מסתתרת דווקא במרחבי החפיפה ביניהן.

פעולה צבאית באה להשלים מהלך מדיני, לסלול בעבורו את הדרך ולפעמים לבוא במקומו. לכן יש תחילה לענות על השאלה "למה". כלומר, האם יש סיבה לפעולה צבאית. אחר כך נדרשים לשאלה "מה" לבצע: פעולת גמול? השתלטות על שטח? והשלב הבא הוא ה"איך", כלומר מהו אופן הביצוע מהבחינה הצבאית. כאשר דרכי הפעולה ("מה") ואופן ביצוען ("איך") נקבעות, שוקלים ומחליטים "האם" לבצע. זהו דו שיח נמשך שבו מקבלי ההחלטות מוזנים איש מרעהו, כשמרכז הכובד ומידת ההשפעה עוברים מצד לצד.

בשלב ה"למה" מרכז הכובד אצל הדרג המדיני. ההחלטה היא רק האם להמשיך בתהליך. בשלב ה"מה" מתקיים דו שיח מאוזן בין הצדדים, וגם אם הוא נערך על סמך תוכניות מבצעיות מוכנות, תמיד יש מקום לשינויים והתאמות. בעוד הפורום המשותף עוסק בשאלת ה"מה", מתעמק הדרג הצבאי כבר בשאלת ה"איך". זה הזמן שבו נצבר מידע, צוללים לעומק הפרטים ודנים בחלופות. ככל שמתקדמים בהכנת ה"איך", הדיון נעשה על בסיס נתונים רחב יותר, ולכן הוא חוזר ומשפיע על הדיון בשאלת ה"מה".

עד לרגע האחרון לא מוכרעת שאלת "האם". בשלב זה לשני הדרגים יש אחריות וסמכות, האם לבצע. הדרג הצבאי קובע את עמדתו לפי התנאים המבצעיים השוררים בפועל, והדרג המדיני בכפוף לתנאים מדיניים ואחרים. בשלב מכריע זה מרכז הכובד עובר לדרג המדיני. לו שמורה זכות המלה האחרונה.

בשיטה הנהוגה בארצות הברית אין ספק היכן גבולות הסמכות של הדרגים, ולמרות זאת ערים שם לחפיפה הקיימת בין הדרג המדיני לדרג הצבאי. למשל, יו"ר המטות האמריקאי הוא בעיקר בעל סמכויות מטה וייעוץ, ומתפקד בצמוד לדרג המדיני, כלומר מעורב יותר ב"מה". מפקדי הזירות מכינים ומביאים לאישור את תוכניות ה"איך", ומעל לכל - לפי החוקה, הנשיא הוא המפקד העליון של הצבא.

יש תחומי חפיפה רבים בין הדרג המדיני והדרג הצבאי. במידה רבה, האחריות קבוצתית, ולמרות זאת יהיו מקרים שבתוך הקבוצה יימצא אשם בכישלון, שאינו ראוי להמשיך למלא תפקיד. מוטב להבהיר את חלוקת האחריות, הגדרת הסמכויות ותהליכי העבודה בין הדרג המדיני והצבאי בישראל לא רק כאשר בצל ועדות חקירה מחפשים את מי להאשים.

אלוף (מיל') בן אליהו היה מפקד חיל האוויר

No comments: